Inici | www.academia.cat | Contacte | Avís Legal |
Detall de l'activitat
Octubre
21
2011
IV Edició del Curs d'introducció a la recerca en Fisioteràpia
Curs
Del 21 d'octubre al 17 de desembre de 2011
21-10-2011 15:00 - 21:00 Sala 5
15:00 - 21:00TEMA 1 Introducció a la recerca científica ( Sessió )
Investigar, ¿per què?
Documents científics
Importància de la recerca
Característiques de la recerca actual
Objectius específics de fisioteràpia
Situació actual
Punts clau per al canvi de la situació actual
Context del coneixement
PRÀCTICA: Intercomunicació a través de la xarxa, noves tendències
15:00 - 21:00TEMA 2: El mètode científic ( Sessió )
Introducció
Bases del mètode científic
La incertessa
Fonaments de la recerca clínica
L'objectivitat
Karl Popper
La recerca sanitària i el mètode científic
Problemes del mètode hipotètic deductiu
Revició bibliogràfica
Teoria inicial
Hipòtesi
22-10-2011 09:00 - 21:00 Sala 1
09:00 - 21:00TEMA 3: Tipus d'estudis epidemiològics ( Sessió )
Típus
Classificació
Estudis descriptius transersals
Estudis analítics
Estudis de cohorts
Estudis de casos i controls
Estudis experimentals
Comparació
Enmascarament
Seguiment
Caractristiques dels dissenys epidemiològis més habituals
09:05 - 21:00TEMA 4: Com s' elabora el protocol d'estudi (conceptes bàsics) ( Sessió )
Tipus de documents científics
Què és el protocol d'estudi i per què és necessari
Pregunta de recerca
Esquema protocol d'estudi
Introducció
Hipòtesi de treball
Revisió bibliogràfica
Objectius
Tipus de disseny
Variables
Biaixos
Fiabilitat, precisió i exactitud
PRÀCTICA: Formular una pregunta de recerca, minicerca bibliogràfica, objectius
11-11-2011 15:00 - 21:00 Sala 5
15:00 - 21:00TEMA 5: Interpretació de resultats (Anàlisi estadístic) ( Sessió )
Introducció a l'anàlisi estadístic
Interpretació dels resultats
Què posem als resultats?
Tipus d'anàlisi segons tipus de variable
Terminologia i comprensió de l'estadística emprada en els resultats científics
Incidència o Prevalença?
OR, RR, RA,.....i tot això què vol dir?
La famosa “p”
Els intervals de confiança
Taules o Figures ?
15:00 - 21:00TEMA 6: Com buscar informació en les bases de dades electròniques ( Sessió )
Introducció
Recursos online
 Cerca bibliogràfica: Descripció de les següents bases de dades electròniques: MEDLINE, COCHRANE LIBRARY i PEDRO (Universitat de Sidney-Australia)
Mètodes i estratègies de cerca
12-11-2011 09:00 - 21:00 Sala 1
09:00 - 21:00TEMA 7: Ética ( Sessió )
Els aspectes ètics en la recerca
El formulari de recollida de dades (case report form)
Els qüestionaris
PRÀCTICA 1: diferents escenaris d'estudis amb problemes ètics i treball de cada un dels apartats de la sessió
PRÀCTICA 2: assaig de protocol de recerca
09:00 - 21:00TEMA 8: Difusió dels resultats ( Sessió )
Difusió dels resultats: quin és el millor àmbit. Difusió oral i difusió escrit
Creació de abstracts per a congressos i jornades: Introducció, mètodes, resultats i conclusions
Power Point: normes bàsiques per a l'elaboració de material gràfic visual. Continguts
Pòster: continguts: Distribució del material a presentar
Handicap del llenguatge: difusió local vs difusió internacional
Por escènic: què fer davant del públic
Causes de denegació d'una comunicació o pòster en un congrés
09:00 - 21:00TEMA 9: Introducció a la pràctica basada en la evidència i a la Lectura crítica ( Sessió )
Introducció a la pràctica basada en la evidència
Definició de pràctica basada en la evidencia i descripció de les fases
Formulació de preguntes clíniques
Lectura crítica
Presentació escenari
Pautes per la lectura crítica d'un assaig clínic
Lectura crítica d'un assaig clínic
Valoració i resolució del escenari
09:00 - 21:00TEMA 10: ( Sessió )
Correcció protocols entregats
Pràctica de creació de llistes aleatòries
Web optimitzada per a resolucions de 1024x768 o superiors i navegadors: Microsoft Internet Explorer 7 i 8, Mozilla Firefox 3, Opera 9.51. Dept. Telemàtica © Fundació Acadèmia 2012
Registrar-se Has oblidat la contrasenya?