Inici | www.academia.cat | Contacte | Avís Legal |
Detall de l'activitat
Octubre
21
2011
IV Edició del Curs d'introducció a la recerca en Fisioteràpia
Curs
Del 21 d'octubre al 17 de desembre de 2011
21-10-2011 15:00 - 21:00 Sala 5
15:00 - 21:00TEMA 1 Introducció a la recerca científica ( Sessió )
Investigar, ¬Ņper qu√®?
Documents científics
Importància de la recerca
Característiques de la recerca actual
Objectius específics de fisioteràpia
Situació actual
Punts clau per al canvi de la situació actual
Context del coneixement
PRÀCTICA: Intercomunicació a través de la xarxa, noves tendències
15:00 - 21:00TEMA 2: El mètode científic ( Sessió )
Introducció
Bases del mètode científic
La incertessa
Fonaments de la recerca clínica
L'objectivitat
Karl Popper
La recerca sanitària i el mètode científic
Problemes del mètode hipotètic deductiu
Revició bibliogràfica
Teoria inicial
Hipòtesi
22-10-2011 09:00 - 21:00 Sala 1
09:00 - 21:00TEMA 3: Tipus d'estudis epidemiològics ( Sessió )
Típus
Classificació
Estudis descriptius transersals
Estudis analítics
Estudis de cohorts
Estudis de casos i controls
Estudis experimentals
Comparació
Enmascarament
Seguiment
Caractristiques dels dissenys epidemiològis més habituals
09:05 - 21:00TEMA 4: Com s' elabora el protocol d'estudi (conceptes bàsics) ( Sessió )
Tipus de documents científics
Què és el protocol d'estudi i per què és necessari
Pregunta de recerca
Esquema protocol d'estudi
Introducció
Hipòtesi de treball
Revisió bibliogràfica
Objectius
Tipus de disseny
Variables
Biaixos
Fiabilitat, precisió i exactitud
PRÀCTICA: Formular una pregunta de recerca, minicerca bibliogràfica, objectius
11-11-2011 15:00 - 21:00 Sala 5
15:00 - 21:00TEMA 5: Interpretació de resultats (Anàlisi estadístic) ( Sessió )
Introducció a l'anàlisi estadístic
Interpretació dels resultats
Què posem als resultats?
Tipus d'anàlisi segons tipus de variable
Terminologia i comprensió de l'estadística emprada en els resultats científics
Incidència o Prevalença?
OR, RR, RA,.....i tot això què vol dir?
La famosa ‚Äúp‚ÄĚ
Els intervals de confiança
Taules o Figures ?
15:00 - 21:00TEMA 6: Com buscar informació en les bases de dades electròniques ( Sessió )
Introducció
Recursos online
 Cerca bibliogr√†fica: Descripci√≥ de les seg√ľents bases de dades electr√≤niques: MEDLINE, COCHRANE LIBRARY i PEDRO (Universitat de Sidney-Australia)
Mètodes i estratègies de cerca
12-11-2011 09:00 - 21:00 Sala 1
09:00 - 21:00TEMA 7: √Čtica ( Sessi√≥ )
Els aspectes ètics en la recerca
El formulari de recollida de dades (case report form)
Els q√ľestionaris
PRÀCTICA 1: diferents escenaris d'estudis amb problemes ètics i treball de cada un dels apartats de la sessió
PRÀCTICA 2: assaig de protocol de recerca
09:00 - 21:00TEMA 8: Difusió dels resultats ( Sessió )
Difusió dels resultats: quin és el millor àmbit. Difusió oral i difusió escrit
Creació de abstracts per a congressos i jornades: Introducció, mètodes, resultats i conclusions
Power Point: normes bàsiques per a l'elaboració de material gràfic visual. Continguts
Pòster: continguts: Distribució del material a presentar
Handicap del llenguatge: difusió local vs difusió internacional
Por esc√®nic: qu√® fer davant del p√ļblic
Causes de denegació d'una comunicació o pòster en un congrés
09:00 - 21:00TEMA 9: Introducció a la pràctica basada en la evidència i a la Lectura crítica ( Sessió )
Introducció a la pràctica basada en la evidència
Definició de pràctica basada en la evidencia i descripció de les fases
Formulació de preguntes clíniques
Lectura crítica
Presentació escenari
Pautes per la lectura crítica d'un assaig clínic
Lectura crítica d'un assaig clínic
Valoració i resolució del escenari
09:00 - 21:00TEMA 10: ( Sessió )
Correcció protocols entregats
Pràctica de creació de llistes aleatòries
Web optimitzada per a resolucions de 1024x768 o superiors i navegadors: Microsoft Internet Explorer 7 i 8, Mozilla Firefox 3, Opera 9.51. Dept. Telemàtica © Fundació Acadèmia 2012
Registrar-se Has oblidat la contrasenya?